Säkerheten på företaget

Att säkra upp på företaget med brandvarnare och annat är något som är viktigt. Det gäller att se till så de som arbetar kan känna sig säkra på sin arbetsplats. Säkerheten på företaget kan skilja sig beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Men oavsett så gäller det att den grundläggande säkerheten ska finnas.

Hjärt- och lungräddning är något som de flesta borde kunna. Det är en relativt billig försäkring om något skulle hända. Inte bara på arbetsplatsen utan även utanför. Idag så kan man beställa dessa utbildningar online och detta kanske är något som ert företag ska genomföra med era anställda. Det finns elektroniska kurser som man kan beställa och få med en HLR docka som man kan öva på. Den video som också medföljer visar hur du ska göra och du kan skicka frågor till instruktörer som ger dig svar via e-post.

Förutom HLR så är det viktigt att ha fösta förband på arbetsplatsen. Det kan vara smärre skärsår som behöver tas om hand. Men också andra skador som kan uppstå. Se till så att regelbundet kolla upp hur det är med lådan med första förband. Det kan behöva kompletteras upp så det inte saknas något. Den som har uppgift som arbetsplatsombud kan se ut några som får ta ansvar för detta. Det bör också någon gång per år genomgå säkerhetskontroller så att alla vet var nödutgångar finns och hur man ska bete sig om något händer.

Hur ser er rekryteringsprocess ut?

Rekrytering följer ofta många samma steg oavsett vilket företag man går till. Men det finns anledningar att titta närma på sin egen rekryteringsprocess och verkligen ifrågasätta varför den ser ut som den gör. Det kan finnas bra anledningar att förändra den på ett eller annat sätt.

Förarbetet

Rekryteringen börjar långt innan CV börjar komma in. Innan man kan göra något behöver man spendera tid med förarbetet. Detta inkluderar saker som att bestämma vilka kanaler man ska använda sig av, skapa en tydligt och omfattande kravprofil och att skriva en lockande jobbannons. Att skynda sig igenom förarbetet bara för att fylla en position kan bli ett stort misstag. Då riskerar att missa sin målgrupp och leder till att många som söker jobbet egentligen inte är kvalificerade.

Granska CV:n

När annonsen är på plats gäller det att vänta på att ansökningarna kommer in. Och medan det kan vara bra att ta itu med detta så tidigt som möjligt, är det också viktigt att inte göra något förhastat. Första steget bör endast vara att sålla bort alla okvalificerade sökande. När alla CV:n kommit in är det dags att rangordna dem efter mest intressant till minst och ser hur många det blir. Med många kandidater kan listan självfallet kortas ned. Men i regel är det klokt att genomföra fler intervjuer än färre. Alla som inte går vidare ska i detta skede informeras om detta.

Intervju och tester

Intervjun är nu det självklara steget. Men det kan även vara klokt att be kandidaterna genomföra ett eller annat test. Har man aldrig gjort detta tidigare är det bäst att vända sig till någon som är erfaren inom detta och kan tillhandahålla bra tester. Företag som Psykologisk Metod AB arbetar specifikt med detta och kan vara en stor bidragande faktor i att hitta rätt kandidat. Beroende på verksamheten och arbetsuppgifterna kan det även vara aktuellt att be kandidaterna utföra ett arbetsprov av något slag.

Efterarbete

Nu kommer uppgiften att besluta vilken kandidat som är bäst lämpad arbetet. Förhoppningsvis finns tillräckligt med material från intervju och eventuella prov för att ta detta beslut. Men som alla vet är det inte alltid ett enkelt val. När beslutet är fattat är det dags att informera alla om huruvida de fått tjänsten eller inte.

Behovet av nyckelpersoner

I vissa fall så kan behovet av nyckelpersoner i företaget infinna sig. Det kan vara att någon lämnat för andra uppdrag eller att företaget växer och behöver en ny chef för det växande företaget. I det senare så är det en angenäm uppgift att leta efter ny medarbetare.

Det kan i vissa lägen inte alltid vara så lätt att hitta rätt personer för jobbet och att använda sig av executive search kan vara ett sätt att hitta lämpliga kandidater. Head Agent är en Executive Search byrå som tar på sig uppdrag för att hitta personer för chefspositioner och andra nyckelperson för företag. Då det är specifika tjänster som ska anställas till så ökar kraven på den man vill ska söka jobbet. Det underlättar enormt att låta någon annan söka upp relevanta kandidater till en högre tjänst inom företaget.

Själva urvalsprocessen bli enklare då man ”bara” har ett fåtal personer att gå igenom för att fatta sitt slutgiltiga beslut om vilka man ska gå vidare med i en intervju om tjänsten. Då urvalet tunnats ut med hjälp av företag som Head Agent så finns det stora möjligheter till att den nästa som ska anställas finns bland dessa som valts ut. Det tar annars upp en stor tid att läsa ansökningar och svara på dessa, med god hjälp från de som kan detta med executive search så kommer det att förhoppningsvis gå lättare.

Ta in utomstående hjälp

Du som har en egen firma vet att du kan inte fylla alla funktioner på företaget. Du har inte tid eller kompetens för att göra allting och det är bara att inse att vissa saker behöver du hjälp med.

Redovisning och deklaration

Att prata med Skatteverket är verkligen som att kliva in i en helt annan värld där de pratar ett främmande språk. Trots att du har och driver ett företag är det mycket begärt att du ska kunna alla skattelagar och hur man gör en korrekt redovisning. Det finns företag som endast detta, så det är ju en god indikation hur mycket jobb det innebär att deklarera sitt företag. Hitta en bra redovisningsfirma som kan ta hand om bokslut och deklaration. Tur nog behöver detta inte vara platsbaserat. Det här samarbetet kan ske över stora avstånd, med telefon och mail kan ni kommunicera lika bra som om ni satt i samma rum. Därför kan du be om referenser från hela landet. Och om det visar sig att den som är bäst på deklaration sitter i Borlänge och du har firman på Öland, spelar det ingen roll och ni kan jobba tillsammans ändå.

Rekrytering

Schemat är ofta hårt pressat på ett företag, speciellt ett nystartat som precis börjar få in kunder. Plötsligt finns det inte tillräckligt med timmar på dygnet för att göra alla kunder nöjda. Du behöver hjälp, du behöver fler anställda. Och du har inte tid att intervjua och leta dina nya medarbetare. Hitta ett rekryteringsföretag med goda referenser. Här är du dock mer begränsad eftersom företaget borde ha en lokal anknytning. De måste veta hur marknaden ser ut där du är aktiv och vilka kanaler de ska använda för att hitta rätt person för din firma. Din rekryteringsfirma kommer att hitta passande människor och du kan välja om du ska anlita dem direkt eller gå längre med några intervjuer och själv titta på deras bakgrund.

Vad innebär bemanning?

Synonymer till ordet bemanning är besättning, manskap, personal och rekrytering, utveckling och omställning.

Bemanningsprocessen handlar till stor del om samma sak som rekryteringsprocessen, men med den skillnaden att ett bemanningsföretag hyr ut personal under viss tid. I vissa avseenden kan uthyrningen övergå i en fast anställning, oftast rör det sig då om ett kombinerat bemannings- och rekryteringsföretag.

För arbetsgivare

Det som är positivt med att anlita ett bemanningsföretag är att mottagande företag möjliggör sin fulla potential. Arbetssökande som väljer att anmäla sig hos ett bemanningsföretag uppskattar omväxling, nya situationer, människor och nya företag. Ofta är också motivationen och närvaron hög.

Att som företagare få in extra arbetskraft med specifika kompetenser vid ett särskilt tillfälle kan vara avgörande för att behålla och/eller fånga nya kunder. Möjligheten att ta in personer om så bara för ett par timmar i veckan, lockar många då kostnaderna kan hållas nere samtidigt som leveranserna är desamma.

För arbetssökande

Med anledning av föregående känner du som arbetssökande kanske igen dig. Att arbeta på olika företag, stora som små, träffa nya människor och få varierande arbetsuppgifter kan vara väldigt utvecklande och stimulerande om du förvaltar tiden väl. Om du skulle trivas extra mycket på ett företag kan det finnas möjligheter att bli rekryterad. Sök information om denna möjlighet innan du skriver in dig hos ett bemanningsföretag.