Hur ser er rekryteringsprocess ut?

Rekrytering följer ofta många samma steg oavsett vilket företag man går till. Men det finns anledningar att titta närma på sin egen rekryteringsprocess och verkligen ifrågasätta varför den ser ut som den gör. Det kan finnas bra anledningar att förändra den på ett eller annat sätt.

Förarbetet

Rekryteringen börjar långt innan CV börjar komma in. Innan man kan göra något behöver man spendera tid med förarbetet. Detta inkluderar saker som att bestämma vilka kanaler man ska använda sig av, skapa en tydligt och omfattande kravprofil och att skriva en lockande jobbannons. Att skynda sig igenom förarbetet bara för att fylla en position kan bli ett stort misstag. Då riskerar att missa sin målgrupp och leder till att många som söker jobbet egentligen inte är kvalificerade.

Granska CV:n

När annonsen är på plats gäller det att vänta på att ansökningarna kommer in. Och medan det kan vara bra att ta itu med detta så tidigt som möjligt, är det också viktigt att inte göra något förhastat. Första steget bör endast vara att sålla bort alla okvalificerade sökande. När alla CV:n kommit in är det dags att rangordna dem efter mest intressant till minst och ser hur många det blir. Med många kandidater kan listan självfallet kortas ned. Men i regel är det klokt att genomföra fler intervjuer än färre. Alla som inte går vidare ska i detta skede informeras om detta.

Intervju och tester

Intervjun är nu det självklara steget. Men det kan även vara klokt att be kandidaterna genomföra ett eller annat test. Har man aldrig gjort detta tidigare är det bäst att vända sig till någon som är erfaren inom detta och kan tillhandahålla bra tester. Företag som Psykologisk Metod AB arbetar specifikt med detta och kan vara en stor bidragande faktor i att hitta rätt kandidat. Beroende på verksamheten och arbetsuppgifterna kan det även vara aktuellt att be kandidaterna utföra ett arbetsprov av något slag.

Efterarbete

Nu kommer uppgiften att besluta vilken kandidat som är bäst lämpad arbetet. Förhoppningsvis finns tillräckligt med material från intervju och eventuella prov för att ta detta beslut. Men som alla vet är det inte alltid ett enkelt val. När beslutet är fattat är det dags att informera alla om huruvida de fått tjänsten eller inte.

Öka kompetensnivån

Som företag så gäller det att man ser till att det finns rätt kompetens inom företaget. Det gäller också att öka kompetensnivån på de anställda som arbetar inom företaget. Det kan vara fråga om ny teknik som tas in på företaget som personalen måste få utbilda sig i.

För det mesta så kan det företag som man köpt en maskinpark ifrån erbjuda det som behövs för att allt ska rulla på som det ska. Det gäller att man som företag ligger i framkant i utvecklingen för att man ska vara ett framgångsrikt företag. Idag så går utvecklingen snabbt framåt och som företag så gäller det att man arbetar för att nå den framgång man önskar. Som anställd så gäller det att man utbildar sig för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Ett företag där både personal och företag inte utvecklas kommer att stagnera och förmodligen försvinna efter ett tag. Det gäller att man utvecklar och utvecklas hela tiden. Det finns alltid konkurrenter som också arbetar för att bli bättre, hur ligger du till jämför med dessa? Som företag så gäller det att ha koll på andra företag inom samma gebit och hela tiden arbeta för att vara snäppet bättre.

Det finns alltid saker att arbeta med som kan förändra förutsättningarna för företaget. Att ligga på topp gör man inte helt utan ansträngning. Det gäller att hela företaget arbetar mot samma mål. Att omge sig med duktiga medarbetare ger helt klart ett försprång framåt. Se till att ösa beröm över duktiga medarbetare så de känner sig värdefulla för företaget.

Behovet av nyckelpersoner

I vissa fall så kan behovet av nyckelpersoner i företaget infinna sig. Det kan vara att någon lämnat för andra uppdrag eller att företaget växer och behöver en ny chef för det växande företaget. I det senare så är det en angenäm uppgift att leta efter ny medarbetare.

Det kan i vissa lägen inte alltid vara så lätt att hitta rätt personer för jobbet och att använda sig av executive search kan vara ett sätt att hitta lämpliga kandidater. Head Agent är en Executive Search byrå som tar på sig uppdrag för att hitta personer för chefspositioner och andra nyckelperson för företag. Då det är specifika tjänster som ska anställas till så ökar kraven på den man vill ska söka jobbet. Det underlättar enormt att låta någon annan söka upp relevanta kandidater till en högre tjänst inom företaget.

Själva urvalsprocessen bli enklare då man ”bara” har ett fåtal personer att gå igenom för att fatta sitt slutgiltiga beslut om vilka man ska gå vidare med i en intervju om tjänsten. Då urvalet tunnats ut med hjälp av företag som Head Agent så finns det stora möjligheter till att den nästa som ska anställas finns bland dessa som valts ut. Det tar annars upp en stor tid att läsa ansökningar och svara på dessa, med god hjälp från de som kan detta med executive search så kommer det att förhoppningsvis gå lättare.

Rekrytera eller utbilda?

Rekrytering är en viktig del i ett företags potential att växa och bli större. Men ibland kan det vara smart att fråga sig om rekrytering är det rätta vägen att gå eller om det kanske vore smartare att utbilda den personal man redan har.

I de flesta fall kan man nog säga att när de anställda man har inte är tillräckligt för att den mängd arbete som måste göras eller de antal kunder man hanterar på företaget är rekrytering nog det rätta alternativet.

Likaså kan man nog säga när företaget utvidgar med en ny, specialiserad avdelning. Finns det ingen på företaget som har något utbildning alls inom ett område som företaget helt plötsligt finner ett stort behov av är det bästa sättet nog att rekrytera något som kan ämnet.

Men det finns också tillfällen då det är möjligt att rekrytera något med exakt den erfarenheten man söker, trots att det faktiskt redan finns någon på företaget med liknande erfarenheter som går att översätta till den nya med bara lite vidare utbildning.

Säg att man har en försäljningsavdelning på företaget som gör ett bra jobb och har potential att ta sig an fler projekt än de nuvarande har. Sedan börjar företaget titta på möjligheterna att tävla om ett kontrakt inom offentlig upphandling. Försäljarna skulle då kunna få möjligheten att gå en utbildning som erbjuds av experter och lära sig hur de måste förändra sitt tanke- och arbetssätt. Allt utan att behöva gå igenom hela rekryteringsprocessen.

Det är tyvärr många som inte insett fördelarna med vidareutbildning av personal. En vanlig åsikt är att det bara är dyrt och tidskrävande, ofta från de företag som inte planerat för att kontinuerligt arbeta med att för bättra sig själv och sitt arbetssätt. Utbildning kan leda till ny och förbättrad kompetens och visar samtidigt för anställda att företaget är villig att investera i dem.

Ta in utomstående hjälp

Du som har en egen firma vet att du kan inte fylla alla funktioner på företaget. Du har inte tid eller kompetens för att göra allting och det är bara att inse att vissa saker behöver du hjälp med.

Redovisning och deklaration

Att prata med Skatteverket är verkligen som att kliva in i en helt annan värld där de pratar ett främmande språk. Trots att du har och driver ett företag är det mycket begärt att du ska kunna alla skattelagar och hur man gör en korrekt redovisning. Det finns företag som endast detta, så det är ju en god indikation hur mycket jobb det innebär att deklarera sitt företag. Hitta en bra redovisningsfirma som kan ta hand om bokslut och deklaration. Tur nog behöver detta inte vara platsbaserat. Det här samarbetet kan ske över stora avstånd, med telefon och mail kan ni kommunicera lika bra som om ni satt i samma rum. Därför kan du be om referenser från hela landet. Och om det visar sig att den som är bäst på deklaration sitter i Borlänge och du har firman på Öland, spelar det ingen roll och ni kan jobba tillsammans ändå.

Rekrytering

Schemat är ofta hårt pressat på ett företag, speciellt ett nystartat som precis börjar få in kunder. Plötsligt finns det inte tillräckligt med timmar på dygnet för att göra alla kunder nöjda. Du behöver hjälp, du behöver fler anställda. Och du har inte tid att intervjua och leta dina nya medarbetare. Hitta ett rekryteringsföretag med goda referenser. Här är du dock mer begränsad eftersom företaget borde ha en lokal anknytning. De måste veta hur marknaden ser ut där du är aktiv och vilka kanaler de ska använda för att hitta rätt person för din firma. Din rekryteringsfirma kommer att hitta passande människor och du kan välja om du ska anlita dem direkt eller gå längre med några intervjuer och själv titta på deras bakgrund.